KAYITLAR

BaşlangıçBitiş
Ön Kayıt13.07.201509.10.2015
Kesin Kayıt21.09.201511.10.2015


Kayıt için istenilen belgeler;

 1. Kayıt Bilgi Formu (Öğrenci Bilgi Sisteminden yapılacak kayıt işlemi sonuna alınacaktır.)
  • Halen bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmekte olan ve Fakültemiz programlarını İkinci Üniversite kapsamında kayıt yaptırmak isteyen öğrenci adaylarımızdan öğrenci belgesi,
  • Herhangi bir yükseköğretim kurumundan mezun olan öğrenciler mezun oldukları kurumdan aldıkları önlisans veya lisans diplomalarının aslı ya da noter onaylı örneği
  ile kayıt yaptırabileceklerdir.
 2. 2 adet Vesikalık fotoğraf (Fotoğraflar 4,5cm X 6cm boyutlarında olmalı ve fotoğrafların arkalarına TC kimlik numarası, ad ve soyad yazılmalıdır.)
 3. 1991 ve daha önce doğumlu erkek öğrencilerin Askerlik Durumu Belgesi
 4. Engelli öğrencilerimizin engel durumlarını belirten sağlık kurulu raporu
 5. Birinci Dereceden Şehit Yakınları, Gaziler ve Gazi yakınları ise İlgili Kurumlardan
 6. Alınacak Durum Belgesinin Aslı ve Taleplerini Belirten Dilekçe